Mục Lục Thơ KiếnTánh 1

www.kientanh.com

 

 

Cập nhật trung tuần tháng 3-2005 :

1)            Phật Tánh

2)            Thiền Tông

3)            Vô Tâm Đạo Nhân

4)            Đạo

5)            Tiêu Dao

Cập nhật ngày 2/4/2005:

6)            Hồng Hoa

7)            Phước Chàng Trương Kế

8)            Pháp Ẩn Hiện

9)            Vui

10)          Nhà

11)          Giàu

12)          Làm Sao

13)          Biệt Hồng Trần

Cập nhật ngày 14/4/2005 :

14)          Bịnh

15)          Người Bạn Xưa Nay

16)          Tự Tánh

17)          Tự Tại

Cập nhật ngày 23-4-2005 :

18)          Anh Vạc

19)          Si

20)          Cư Sĩ

21)          Huyền Sử Phong Kiều

22)          Nhảy Một Cái

Cập nhật ngày 29-4-2005 :

23)          Hi Vận Thiền Sư

24)          Tánh

Cập nhật ngày 8-5-2005 :

25)          Như Lai Đản Sanh

26)          Thư Nhàn

Cập nhật đầu tháng 6-2005 :

27)          Tiếng Bóng Chiều

28)          Sang Sông

29)          Hoa Thời Gian

30)          Đàn

31)          Hoa Đèn

Cập nhật đầu tháng 7-2005 :

32)          Thuyền Thơ

33)          Thức

34)          Yêu

Cập nhật tháng 8-2005 :

35)          T́nh Thương Mẹ

36)          Định Nhớ Thiền       

37)          Bến Thiền    

38)          Có c̣n trở lại ?  

39)          Lánh Đời       

40)          Ngủ                

41)          Cùng Trăng    

42)          Gợn Chiều     

43)          Thiên Đường 

Cập nhật tháng 9-2005 :

44)          Thiền                     

45)          Vô Biên Thiền       

46)          Phiêu lăng              

47)          Độ Khách              

48)          Chánh Khí Ngâm   

49)          Trượng Phu Ngâm         

50)          Bạn Hằng Nga               

51)          Bạn Trăng

Cập nhật đầu tháng 10-2005 :

52)          Trực Tâm Ca         

53)          Hẹn        

54)          Trăng Thơ      

55)          Mặt Trăng xưa nay        

Cập nhật tháng 11-2005 :

56)          Trong Thanh Sáng Tĩnh  

57)          Trăng mười sáu     

58)          Bên Trăng        

59)          Nan Kiến Ngâm     

60)          Gió lay   

61)          Chẳng Vô Ngă       

62)          Nước Tâm             

Cập nhật  tháng 12-2005 :

63)          Phân K         

64)          Nhẹ Nhàng      

65)          Muôn Thiền     

66)          Tối Thượng        

67)          Đo Tâm 

68)          Đại T́nh  

69)          Lững Lờ Trăng

Cập nhật đầu tháng 1-2006 :

70)          Gió Lay 2              

71)          Nhẹ Nhàng 2

72)          Muôn Thiền 2        

73)          Chẳng Không 

Cập nhật Tết Bính Tuất :

74)          Vạn Xuân

75)          Hồng tươi

Cập nhật đầu tháng 2-2006 :

76)          T́nh Trăng

77)          Nắng chiều

78)          Muôn Thiền 3  

79)          Vạn Trăng

Cập nhật Thượng Nguyên Bính Tuất :

80)          Muôn Thiền 4

81)          Xuân      

82)          Cảnh Xuân

83)          Mái Xuân

Cập nhật tháng 3-2006 :

84)          Muôn Thiền 5

85)          Khối T́nh

86)          Tánh là Ta     

87)          Tuyệt vời

88)          Xuân Thiền

89)          Trời Trăng Mây

Cập nhật tháng 4-2006 :

90)          Thiền Quán       

91)          Đại Thế Gia

92)            Hữ     

93)          Vô T́nh

94)          Bến

95)          Muôn Thiền 6

Cập nhật tháng 5-2006 :

96)          Phật Giáng Trần

97)          Phật Cầm

98)          Muôn Thiền 7

99)          Nguyệt Hoa

100)         Phương Tŕnh Thiền

101)         Định Đề Phật Tánh

102)         Thần Tiên Tuế Nguyệt

103)        Loáng Thoáng

Cập nhật tháng 6-2006 :

104)        Vầng Tâm

105)        Hái Trăng

106)        Nguyệt in

107)         Một bài thơ đọc thành 10 bài thơ

108)        Đổi Tâm                

109)        Đơn Thuần

Cập nhật tháng 7-2006 :

110)        Hải Vân

111)         Thiền Tâm

112)        Bước Thiền

113)        Dừng Tâm

114)        Đại Mỹ Miều

115)        H́nh và Thanh

Cập nhật tháng 8-2006 :

116)         Xuân Thu

117)        Muôn Thiền 8

118)        Hành Thiền

119)        Gió Hắt

120)        Trăng vàng

121)         Đàn 2

122)        Vạn Trăng 2

Cập nhật tháng 9-2006 :

123)        Sương Hoa

124)        Muôn Thiền 9

125)         Yếu Chỉ

126)         Tri Âm và Họa Cầm

127)        Tâm Thông

128)        Trục Tâm Hành

129)        Vọng Thời Gian

130)         Ai bảo

Cập nhật tháng 10-2006 :

131)        Thơ Xưa Nay

132)        Muôn Thiền 10

133)        Hồi Chuông

134)        Tánh Liên Đài

135)        Như Nhiên

136)         Tâm Kiếm

137)        Hải Vân 2

Cập nhật tháng 11-2006 :

138)        Trời mùa đông Ba Lê

139)         Muôn Thiền 11

140)         Vô Sở Trụ

141)         Hàn San Đại Sĩ

142)        Hoa Tâm

143)        Trăng In

144)        Trăng Già

Cập nhật tháng 12-2006 :

145)        Thời, Không gian

146)        Vạn Trăng 3

147)        Trăng Thanh 

148)        Tống Biệt

149)        Muôn Thiền 12

150)         Ngàn sao

Cập nhật tháng 1-2007 và đầu tháng 2-2007 :

151)        Phím tịch u

152)        Cánh Thiền

153)        Cảnh như Tâm

154)        Cái lạnh

155)        Tâm Đồng

156)        Âm Thầm

157)        Vạn Trăng 4

Cập nhật Tết Đinh Hợi :

158)        Trà Xuân

159)        Xuân Định

160)        Trà Xuân Triệu Châu

Cập nhật tháng 3-2007 :

161)         Trăng thơ về

162)         Tánh vô cực

163)        Nhẹ Nhàng 3

164)        Muôn Thiền 13

Cập nhật tháng 4-2007 :

165)        Trăng vàng cũ

166)         Gặp Gỡ

167)        Đại Ước Mơ

168)        Ngóng Chờ

Cập nhật tháng 5-2007 :

169)        Bên bờ suối

170)        Tâm Tŕ

171)        Vạn Trăng 5

172)        Hạnh Ngộ

Cập nhật Phật Đản (PL 2551) và trung tuần tháng 6-2007:

173)         Phật Đản Sanh

174)        Trăng và Tánh

175)        Mênh Mang

176)         Kim Cang

Cập nhật tháng 7-2007 :

177)         Hoàng Hôn

178)         B́nh Minh

179)        Trăng Sang Ngang

180)         Tâm Nở

Cập nhật tháng 8-2007 :

181)         Ngược Xuôi

182)         Tâm đi lạc

183)        Mênh Mang 2

184)         Cảnh Vọng

Cập nhật tháng 9-2007 :

185)        Thi Đạo Hữu

186)         Thời gian tựa

187)         Biệt Ly

188)        Muôn Thiền 14

Cập nhật tháng 10-2007 :

189)         Thức Thơ

190)        Hỏi Tâm

191)         Thiền thi nhân

192)         Động sao trời

Cập nhật đầu tháng 11-2007 :

193)        Thơ Đàn Thiền

194)         Thừa hạnh ngộ

195)         Hay Quán

196)         Hay Trăng Tánh

Cập nhật đầu tháng 12-2007 :

197)        Ai bảo 2

198)         Vũ Trụ

199)         Bước đường thiền

200)         Nàng Điểm Bích

Cập nhật tháng 1-2008 :

201)        Ḍng Thiền

202)        Đóa Không

203)        Đăm Đăm

204)        Chứa Chan

Cập nhật Tết Mậu Tư (đầu tháng 2-2008 ) và trung tuần tháng 2-2008:

205)        Xuân Thiền

206)        Xuân tiêu dao

207)        Xuân về

208)        Cảnh

209)        Áo Trăng Tâm

Cập nhật tháng 3-2008 :

210)        Minh B́nh

211)         Nối thời gian

212)        Tâm Sương

213)        Thể vạn vật

Cập nhật tháng 4-2008 :

214)        Trời Trăng

215)        Tâm thế Tánh

216)         Dơi Dơi

217)        Lăng Du

Cập nhật tháng 5-2008 :

218)        Ái Ngữ

219)         Tâm tự sáng

220)        T Bách Trượng

221)        Muôn Thiền 15

Cập nhật tháng 6-2008 :

222)        Phật Đản

223)        Muôn hồng ngh́n tía

224)        Đến Tâm Thiền

225)        Cảnh Chân

226)        Bờ Đêm

Cập nhật tháng 7-2008

227)        Hoàng Hoa

228)        Hoàng diễm Hoa

229)        Có Không

230)         Đôi Ḍng

Cập nhật tháng 8-2008 :

231)        Thành Tâm

232)        Vừa & Tiếng

233)        Trăng tŕ

234)         Trăng rụng

Cập nhật tháng 9-2008 :

235)        Đóa Trăng

236)         Ghé vườn Tâm

237)        Thời Gian

238)        Muôn Dặm

Cập nhật tháng 10-2008 :

239)        Phiêu lưu

240)        Nụ Phật

241)        Làn Trăng              

242)        Pháp Trăng

 

Mục Lục những bài thơ cập nhật từ tháng 11-2008 ,

        bấm vào - - > Thơ 2

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

        Mục Lục ThơHoa’

                Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

        Mục Lục Thơ Tâm

                Mục Lục ThơTrăng’

         Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’

        Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

        Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ 1 * Thơ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *