Cảnh Xuân

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Bao la xuân đượm cỏ cây nhà ,

                Mênh mang xuân cảnh cũng là TA !

                Chẳng phải xuân tàn trêu khóm cúc -

                Chỉ là gió lạc phũ phàng hoa !

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com