***  Hộp Thư  ***

 

 

                                Trang Nhà Kiến Tánh  www.kientanh.com

 

                                       *******  *********      *******

 

Liên Lạc : xin gửi điện thư về     thaytanh@gmail.com

 

Điện thư xin viết bằng VIQR hoặc Unicode (Verdana,Times New Roman, vv)

Hồ sơ đính kèm (attached files) xin viết bằng Unicode (Times New Roman) hoặc VPS.

 

Đă từ lâu, tôi có vấn đề : Không có th́ giờ trả lời các điện thư ; đó là v́ lư do tuổi tác và sức khoẻ. Nếu ráng trả lời các điện thư , th́ không có th́ giờ viết bài. Nhất là đầu năm nay (2014), tôi bị bệnh rất nặng, nằm nhà thương hơn 4 tháng ...

V́ vậy, cho cả hai Trang Nhà (Kiến Tánh và TN LêAnhChí), tôi đành tiếp tục không trả lời các điện thư , trong một thời gian không hạn định. Xin lỗi nhé ! Tuy nhiên , nếu có đạo hữu/bạn đọc nào có câu hỏi mà tôi có thể khuếch trương ra thành một bài đoản luận, th́ tôi sẽ viết thành một đoản luận, gọi là gián tiếp trả lời ...

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

                Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’

        Mục Lục ThơHoa’

                Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’  

        Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

                Mục Lục Thơ Tâm

                                Mục Lục Thơ Thiền Toán

        Mục Lục ThơTrăng’

                 Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                        Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

        Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’      

                Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

        Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

---------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

--------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *