Mục Lục Thơ KiếnTánh 2

www.kientanh.com

 

 

Mục Lục những bài thơ cập nhật trước tháng 11-2008 ,

        bấm vào - - > Thơ 1

 

Cập nhật …

tháng 11-2008 :

243)        Ảo giác

244)        La Đà

245)        Uất Kim Hương

246)        Bó Buộc

tháng 12-2008

247)        Thiền sinh sinh Thiền

248)        Liên Hoa

249)        Lời Cuộc Đời

250)        Tánh hài ḥa

tháng 1-2009 :

251)        B́nh minh đến

252)        Ảo Mộng

253)        Hằng Như

254)        Hậu Đ́nh Hoa

255)        Tâm Thiền chuyển

Tết Kỷ Sửu (đầu tháng 2-2009 , Tết vào ngày 26/1/2009):

256)        Tiết Thiền

257)        Đại Thành

trung tuần tháng 2-2009 :

258)        Vạn Trăng 6

259)        Muôn Thiền 16

260)        Ai bảo 3

tháng 3-2009:

261)        Vung Gậy

262)        Vạn Trăng 7

263)        Muôn Thiền 17

tháng 4-2009 :

264)        Trăng Đạo

265)        Trăng muôn thuở

266)        Vạn Trăng 8

267)        Muôn Thiền 18

        _-Thêm

           Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’  (những bài thơ có tựa đề ‘Vạn Trăng’)

        _-Sửa lại và cập nhật

           Mục Lục Thơ ‘Trăng’  (những bài thơ có tựa đề ‘Trăng’ hoặc ’Nguyệt’)

        _-Chẻ Mục Lục Thơ ra làm hai :

           Mục Lục những bài thơ cập nhật từ tháng 11-2008 ,

                bấm vào - - > Thơ 2

           Mục Lục những bài thơ cập nhật trước tháng 11-2008 ,

                bấm vào - - > Thơ 1

           Nếu bấm vào - - > Thơ   của những bài cập nhật trước kỳ này th́ sẽ được : Mục Lục những bài thơ cập nhật trước tháng 11-2008

 

tháng 5-2009 :

268)        Vạn Trăng 9

269)        Muôn Thiền 19

270)        Canh trường

271)        Cái H́nh

Thêm

        Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’   (những bài thơ họa Chinh Phụ Ngâm, họa những bài thơ nổi tiếng và những bài thơ có một câu lẩy Kiều)

 

tháng 6-2009 :

272)        Ṛng Ṛng

273)        Đắc Tâm tâm đắc

Thêm

        Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’    (một bài thơ đọc thành 10 bài thơ, những bài thơ mỗi câu đều có điệp từ điệp ngữ)

274)        Lượng Giác Tánh

275)        Trúc Trúc

276)        Tỉnh thùy miên

Thêm

        Mục Lục Thơ Thiền Toán       (những bài thơ dùng thuật ngữ Thiền và Toán)

 

tháng 7-2009 :

277)        Định lư Thiền

278)        Chan chứa tâm

279)        Tâm minh chứng

280)        Một trăng muôn tú

Thêm 2 Mục Lục:

        Mục Lục Thơ ‘x Phật x’ (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Phật’ hoặc ‘Như Lai’)

        Mục Lục Thơ AiBảo GióLay         (những bài thơ có tựa đề AiBảo hoặc GióLay)

 

tháng 8-2009 :

281)        Gió Lay 3

282)        Tâm Tánh Tâm

283)        Gió Lay 4

284)        Ḥa

Thêm Mục Lục:

        Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’        (những bài thơ tựa đề có chữ ‘Tánh’)

 

tháng 9-2009 :

285)        Nhụy Tâm

286)        Tàn khuya

287)        Sáng Trăng

288)        Trăng liễu nhân

 

tháng 10-2009 :

289)        Một nhịp cầu

290)        Tâm luyến hẹn

291)        Pháp Thiền Tông

292)        Sang Ngang

   Cập nhật các Mục Lục:

        Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

        Mục Lục Thơ Tâm 

        Mục Lục Thơ ‘Trăng’    

        Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’       

 

tháng 11-2009 :

293)        Dài thương

294)        Thiên cổ sự

295)        Là bao

296)        Không Hai

 

tháng 12-2009 :

297)        Vọng về Chân

298)        Về bản thể

299)        Muôn Thiền 20

300)        Muôn Thiền 21

 

tháng 1-2010 :

301)        Hoàng hôn đẹp

302)        Đại hội thơ

303)        Thế Vọng Chân

304)        Đường Trăng

 

đầu tháng 2-2010 :

305)        Hồi Hương

306)        Im

Tết Canh Dần (14-2-2010) :

307)        Chúc Tết Thiền

308)        Áng huyền nhiệm

đầu tháng 3-2010 :

309)        Có Không 2

310)        Nụ Mai

tháng 5-2010 :

311)        Muôn Thiền 22

312)        Muôn Thiền 23

313)        Muôn Thiền 24

        Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

314)        Vạn Trăng 10

315)        Gió Lay 5

        Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

        Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

tháng 6-2010 :

316)        Lâng lâng tuế nguyệt

317)        Lăng Tiên

318)        Chứa chan Thiền

319)        Vất Vọng

tháng 7-2010 :

320)        Hoàng hôn nối

321)        Người Xưa

322)        Hay thiền thấy

323)        Hai vũ trụ

đầu tháng 8-2010 :

324)        Hoàng hôn vẽ

tháng 10-2010 :

325)        Hoàng hôn thấy

326)        Khách Thiền

327)        Thấy, thấy

328)        Tánh ngọc

đầu tháng 11-2010 :

329)        Tâm viên

330)        Hải Uất Liên

Tết Nhâm Th́n:

331)        Tâm Đăng

332)        Sự về Tâm

333)        Không Cùng

334)        Muôn Thiền 25

Tháng 3-2012:

335)        Thanh nhàn thấy

336)        Xẻ trăng

Tháng 4-2012:

337)        Trăng già về

338)        Thiền tuyệt kỹ

Tháng 5-2012:

339)        Tâm Hồ Thỉ

340)        Đạo Tiếp Tuyến

Tháng 6-2012:

341)        Dáng mây

342)        Một chiếc bè

Tháng 7-2012:

343)        Buông Mộng

344)        Viễn ảnh

tháng 8 và 9-2012:

345)        Thơ là

346)        Muôn Thiền 26

347)        Cố định Chân Tâm

348)        Thiền Hoa

tháng 10-2012:

349)        B́nh minh vẽ

350)        Mở vầng tâm

tháng 11-2012  (và tháng 2-2013) :

351)                Hương thiền

352)                Mở vầng tâm 2

tháng 4-2013 :

353)        Dạt Dào

354)        Đại Đạo Tràng

tháng 5-2013 :

355)                Ṿm trời thiền

356)                Thiên nga xa

tháng 6/7-2013 :

357)        Tiểu kiều

358)        Trời diễm

tháng 8-2013 :

359)                Lập Thiền

360)                Khéo bước tâm

tháng 9-2013 :

361)        Dệt Thiền

362)        Dơi thiền tâm

tháng 9/10-2013 :

363)                Ngàn thơ ngàn thiền

364)                Hiển Lộ

tháng 10/11-2013 :

365)        Hoàng hoa nguyệt

366)        Lẳng Lặng

tháng 11/12-2013 :

367)                Trăng như là

368)                Tâm kết Tánh

tháng 9-2014 :

369)        Gió Trăng

370)        Hồn Thiền

371)        Tuế Nguyệt

372)        Gió Lay 6               

tháng 11-2014 :

373)                Mênh Mang Tánh

374)                Say Cay

tháng 12-2014 :

375)        Đuốc Trăng

376)        Thiền chiến sĩ

tháng 1-2015 :

377)                Nhẹ thôi

378)                Đại Tọa Thiền

Tết Ất Mùi (tháng 2-2015) :   

379)        Bốn mùa

380)        Xế chiều

        Mục Lục Thơ Xuân Tết

tháng 3-2015 :  

381)                Hoa Trăng

382)                Chân Tâm

Mục Lục Thơ Tâm

Mục Lục Thơ ‘Trăng’

tháng 8-2015 :

383)          Thấy

384)                Sự Nghiệp

385)          Định

tháng 9-12 / 2015 :  

386)                Như thể...

387)                Tịch Tà Dương

388)                Tánh giăng giăng

Tết Bính Thân và tháng 1-3 / 2016:

389)        Hoa Vạn Xuân

       (Bài thơ này đă đăng trên Trang Nhà Lê Anh Chí)

390)        Phương Phương

                                                Mục Lục Thơ Xuân Tết

tháng 4-7/ 2016:

391)                Gánh Thiền

392)        Áng Nguyệt

393)                Phẳng lặng phương

tháng 8-12 / 2016:

394)                Giây phút chuyển

395)                Tâm là

396)                Ấn Thiền

Tết Đinh Dậu và tháng 1-4 / 2017:

397)                Đường tâm địa

398)           Vô Cực

399)                Tánh ở đây

400)    Thơ và Tâm

tháng 5-9 / 2017:

401)                Thiền Phong

402)        Lung Linh

403)                Trăng hiện

404)        Trăng ghé

405)                Trăng sáng hoài

406)         Vầng tri kỷ

tháng 10-2017 // 1-2018:

407)                Trái tim tan vỡ

408)            Động Tiên

409)                Huệ Mạng 

410)            Vui không vui

411)         Gió Thoảng

412)           Thuốc Tiên

Tết Mậu Tuất và tháng 2-5 / 2018:

413)        Đường Sáng

414)                Hạo Nhiên

415)        Cảnh Thiền

416)                Cạn Ḷng

417)        Thiền Thơ

418)                Thành

tháng 6-10 / 2018:

419)        Ngh́n năm

420)        Hoa Người 

421)        Tào Khê

422)  Đêm Bến Nước

423)  Áng Nguyệt 2

424)  Đóa Tánh

tháng 11-2018 // 1- 2019 :

425)        Ai ơi

426)        Can Tràng

427)                Muôn Thiền 27

428)                Muôn Thiền 28

429) Sắc Sắc  

430) Trơ Vơ

431)                Chân Ngă 1

432)                Chân Ngă 2

 

 

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

        Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

                Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’

        Mục Lục ThơHoa’

                Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’  

        Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

                Mục Lục Thơ Tâm

                                Mục Lục Thơ Thiền Toán

        Mục Lục ThơTrăng’

                 Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                        Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                                Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

        Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’      

                Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

        Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

---------------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

-------------------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *