Vạn Trăng 6

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Trăng ngà ấp ủ canh dài,

       Trăng vàng ngự trị Thánh Thai ngời ngời

*

             Trăng thơ lảng vảng bên trời,

       Ḷng như lăng đăng diệu vời Pháp Âm

*

             Như lời nhắn nhủ trăng Tâm,

       Viển vông thế sự bổng trầm lợi danh

*

             Trăng Tánh bỏ mặc sao đành,

       Thênh thang Huệ Mạng để dành . . . Thiền Tông

             Trăng Thiền khéo vượt Trăng Không !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’

       Mục Lục Thơ Xuân Tết

      

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *