Trái tim tan vỡ

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

                Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

Hồng đỏ như màu máu lệ pha !

 

                Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

Đă nổ tung rồi lại nở hoa !

** **

** **

                        Trôi dạt ḍng đời dạ ngẩn ngơ,

                        V́ KINH người lắm mới nên thơ !

                        Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

Tan tác ḷng ta, măi thẫn thờ !

** **

** **

                Ta lụy t́nh ta, toán học gia,

                V́ tin người lắm, chẳng nên nhà -

                Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

Bỏ bút nghiên hề, Thiền Tánh gia

** **

** **

                        Ta lụy vạn t́nh, muốn nổi điên

                        Gớm phường vô hạnh, dơi muôn phiền

                        Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

Tan tác ḷng ta, khí xung thiên!

** **

** **

                Kinh ngạc ḷng người : giỏi bất lương!

                Hoa ngôn xảo ngữ, khéo muôn đường

                Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

                Lũ ấy Bàng Quyên, thiệt khó lường!

** **

** **

Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

Đă nổ tung rồi lại nở hoa !

              Ḷng ta chỉ một con tim vỡ,

              Tan tác bao lần Tánh vẫn Ta !

** **

** **

                     Sinh Thiền Tức Cảnh, đoá hoa nhà

                     Vời vợi nguy nga đóa một ṭa

Suốt đời một trái tim tan vỡ ,

                     Vỡ lại sinh Thiền, Tâm nở hoa !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục Đạt Ma Sư Tổ

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *