Mục Lục Thơ Thiền Toán

 

Những bài thơ dùng thuật ngữ Thiền và Toán Học, đặc biệt là thỉnh thoảng dùng thuật ngữ của ngành Phân Tích Phức Tạp

Có một môn Toán gọi là Phân Tích Phức Tạp (Complex Analysis) ,

môn toán này

_-có mệnh đề sau :

       Hai đường thẳng song song gặp nhau ở một điểm lư tưởng gọi (đại) là Vô Cực ( Vô Cực chớ chẳng phải là +VôCực hay -VôCực)

_-có số ảo i :

       Phân Tích Phức Tạp (Complex Analysis) , có đẳng thức :

              i ** 2 = -1

              ( i b́nh phương = -1 )

              i là số ảo

Dùng Vô Cực để đối với Vô Môn Quan

Dùng số ảo : liên quan đến ảo-giác, Chân Tâm

 

 

100)        Phương Tŕnh Thiền               101)        Định Đề Phật Tánh

 

       128)        Trục Tâm Hành              162)        Tánh vô cực

 

274)        Lượng Giác Tánh            277)        Định lư Thiền

 

279)        Tâm minh chứng            340)        Đạo Tiếp Tuyến

 

347)        Cố định Chân Tâm

 

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *