Vung Gậy

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Một gậy theo ta khắp nẻo đường,

             Hai vần suy tưởng vạn lần vương

             Lang thang sự nghiệp in thanh gỗ,

             Giáng gậy không như bát đổ trường

**

**

       Mênh mang tâm cảnh, gậy là không !

       Khéo vỡ tan hề, thế cũng xong !

       Bạc bàng thế sự, lan như khói,

       Tâm tánh tiêu dao, diệu hợp thông

**

**

             Truyện xưa Hồng Thất tung hoành nhỉ ?

             Ngẫm lại anh hùng cũng gậy không !

             Một gậy đo đương trời đất phỉ,

             Hai tâm chân vọng khéo đan ḷng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục ThơHoa’

             Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

       Mục Lục Thơ Tâm

             Mục Lục ThơTrăng’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’   

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * Việt Sử, Văn Học * Thơ * Bài mới LêAnhChí *