Hồn Thiền

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Hồn thơ thắm cả rừng chiều,

       Hồn Thiền man mác phiêu diêu bấy từng !

              Hồn Thiền như thể trăng vừng

       Sáng soi nhân thế, ngập ngừng giữa không

**

              Hồn Thiền sâu kín đáy ḷng

       Trăng in sông nước, trăng lồng trời mây

              Hồn Thiền dạo khắp đó đây,

       Biển xanh núi cả, xum vầy Đại Không

**

              Hồn Thiền chỉ một tấm ḷng,

       Đông Sơn, Thiếu Thất, tĩnh trong sáng hằng

              Hồn Thiền hồn nước hồn trăng,

       Hồn tâm giải thoát siêu thăng Lạc Thường !

*            Hồn Thiền Phật Tánh đảm đương . . .

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *