Bó Buộc

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tóc buộc đuôi gà thanh tú nhỉ ?

             Bó tâm, bát định thiệt Thiền-gia

             Bó Buộc vào Không, không Thử, Bỉ

             Trau chuyên kiểm thảo sáng tâm nhà

**

**

       Bó Buộc trụ tâm, tâm Vọng-ngă

       Hướng về Chân Tánh , Đại-thừa thiền

       Bỏ buông chỗ trụ, buông buông cả

       Thoắt Ngộ, viên thành đại đại duyên

----------

Mấy tháng trước, cũng năm 2008 này, một hôm đang ngồi đợi xe buưt, tôi chợt thấy một người đẹp Tây Phương đang yểu điệu đi qua bến xe, bên kia đường

Cô nàng có mái tóc buộc đuôi gà, tung tăng, trông xinh tệ.

Bèn ‘xuất khẩu thành thi’ ra câu sau :

             Tóc buộc đuôi gà thanh tú nhỉ ?

Từ đó, làm thành bài thơ thiền này.

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------