Gió Trăng

*

*

                     Thơ Lê Anh Chí

*

*

              Tâm tựa gió, bấp bênh trôi nổi,

              Trí theo trăng, thay đổi sáng hừng

                  Gió trăng lơ lửng lưng chừng,

             Vờn từng suối biếc, ngắm từng rặng non

***

              Bướm hoa nọ như vờn trăng tỏ,

              Màu cỏ cây bao độ xanh rờn

                  Gió khua sông núi gọi hồn,

             Lẹ xui lửa dậy, gói tṛn tiếng tăm

***

              Hoa cùng bướm, th́ thầm bấy độ,

              Gió cùng trăng , nhung nhớ vợi vời

                  Gió khua tâm ư gọi người,

             Ư này tâm nọ tiếng cười thoát ly !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

       Mục Lục Thơ AiBảo GióLay

              Mục Lục Thơ ‘Đặc Biệt’      

       Mục Lục ThơHoa’

              Mục Lục Thơ ‘họa thơ, lẩy Kiều’

       Mục Lục Thơ ‘Muôn Thiền’

              Mục Lục Thơ Tâm

                            Mục Lục Thơ Thiền Toán

       Mục Lục ThơTrăng’

               Mục Lục Thơ ‘Vạn Trăng’

                     Mục Lục Thơ ‘x Phật x’

                            Mục Lục Thơ ‘x Tánh x’

       Mục Lục Thơ ‘x Thiền x’     

              Mục Lục Thơ Xuân Tết

 

       Mục Lục của Mục Lục Thơ

 

Mục Lục ‘‘Kiến Tánh Thành Phật’’

Mục Lục "Không Trụ"

Mục Lục của Mục Lục Đoản Luận

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * Mục Lục * Luận 1 * Luận 2 * Thơ 1 * Thơ 2

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------

*

Liên Kết TrangNhà LêAnhChí :

* Trang Chính * ML_ViệtSử,Văn * ViệtSử, Văn 3 * ViệtSử, Văn 4 * Bài mới LêAnhChí *