Vạn Xuân

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                               Lời thơ chúc Vạn Xuân,  (1) (*)

                               Nắng ấm múa đầu lân

                               Bao xuân đời mộng thực,

                               Thiền Đốn Ngộ vang ngân

 

                Nhắp tách trà Triệu-Châu

                Đâu đây vang lời Tổ

                Vấn đáp bàn bạc nhau :

                Hỡi ai người đại-ngộ ?

 

                               Ăn cơm lộc đầu xuân

                               Hướng xuất-hành bên ngơ

                               Đường xông đất rơ phân

                               Có ai người đại-ngộ ?

 

                Chiếc chùa bé văng lai

                Mười phương về hội tụ

                Quán Hùng-tướng Như-Lai

                Thêm ai vào  đại-ngộ ?

 

                               Ngoài trời gió vụn bay,

                               Hoa xuân dường ướm lộ

                               Hồi chuông khẽ chuyển lay,

                               Thêm về, xuân đại-ngộ ?

 

                Kinh Kim Cang c̣n đây

                Chẳng hào ly phân ngă

                Giờ đắc đạo là nay

                Đưa ai vào đại-ngộ  . . .

 

-------------

Chú thích :

 

(1)  chúc Vạn Xuân, lời chúc là lạ :

 

a) Vạn Xuân là quốc hiệu nước ta, thời Lư Nam Đế. Lư Nam Đế quật khởi lên được đem lại độc lập cho nước nhà được 60 năm (nhà Tiền Lư, kể cả Triệu Việt Vương và Lư Phật Tử). Thời gian 60 năm này đủ dài , để người nước ta nhớ rằng : ta không phải là Tàu. Công đức của Lư Nam Đế rất lớn.

Lư Nam Đế không chiếm lại được Lưỡng Quảng ( do đó, người Lưỡng Quảng trở thành người Tàu) , không phải v́ không muốn chiếm lại, cũng không phải v́ bất tài ; mà v́ có một chướng ngại vật rất lớn : Trần Bá Tiên. Viên tướng này của nhà Lương dụng binh như thần,  Lư Nam Đế không chống nổi, sau này Triệu Việt Vương cũng chỉ cầm cự được mà thôi . . .

 

b) lời chúc Vạn Xuân c̣n để kỷ niệm việc Tổ Đạt Ma đến nước ta, khoảng 25 năm trước khi nước ta mang quốc hiệu là Vạn Xuân.

 

c) lời chúc Vạn Xuân c̣n ngụ ư , dĩ nhiên, chúc đắc đạo, v́ có đắc đạo th́ mới Vạn Xuân !

 

(*) Bài thơ Vạn Xuân và bài Mừng Xuân :

 

60% bài thơ Vạn Xuân đă đang trên Thư Viện Hoa Sen (TVHS) , nguyêt san Liên Hoa số 403 (tháng 3 2004), với tựa đề ‘Mừng Xuân’, Sau Tết Giáp Thân,  tôi có gởi cho TVHS bài thơ Mừng Xuân, tôi không biết rằng bài này được đăng lên, v́ :

        - các đạo hữu TVHS không có báo cho tôi biết

        - nhằm lúc tôi có bịnh , nên mặc dù tôi có vào Trang Nhà TVHS, tôi không có th́ giờ để xem kỹ

Thế là , gần 2 năm,  tôi không biết rằng bài này được đăng lên TVHS. Do đó tôi làm bài Vạn Xuân và dùng 4 đoạn của Mừng Xuân.

Vài bữa trước, vô t́nh dùng google tôi mới biết bài Mừng Xuân ở trong TVHS.

Vừa đủ th́ giờ để viết lời giải thích này, để đạo hữu nào có đọc’Mừng Xuân’ khỏi ngạc nhiên.

Chủ trương của tôi là : một bài thơ đă đăng, dù đăng ở đâu, th́ không sửa đổi nữa. Trường hợp  Vạn Xuân và Mừng Xuân là ngoại lệ, v́ lư do kể trên.

Dẫu sao, bài Vạn Xuân có khác :

        - phong phú hơn ( 6 đoạn) , nhiều hơn bài Mừng Xuân một đoạn

        - đoạn đầu hoàn toàn khác, lời chúc Tết vui hơn.

 

* Lê Anh Chí *.

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com