Trăng Sang Ngang

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tự Tánh lồng trăng ánh Phật Quang,

             Đâu đây mây gió cũng miên man

             Bàng bạc núi sông dường tiếng gọi,

             Giục người thiền khách dơi can tràng

*

*

       Bao chục xuân qua cứ lỡ làng,

       Hay t́m sông núi ngơ thênh thang

       Chẳng thấy Trăng ngà về gác trọ,

       Không chờ Tự Tánh đă sang ngang?

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------