Trăng Già

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Đêm ấy Trăng Thanh . . . rụng dưới cầu !

            Trời mây ánh nước . . . gánh đêm thâu !

            Trăng Già ưu ái trần gian nhẽ,

            Vằng vặc muôn thu . . . chửa bạc đầu !

*

            Trăng Già vô trụ quán nhân gian

            Vời vợi trời cao chẳng tiếng vang

            Nhắn nhủ chúng sinh say ảo tưởng :

            Trở về Tâm Thực, nhạc ḥa đàn . . .

*

------------------------------

Chú thích :

Lời thơ của 4 câu đầu bài này họa bốn câu thơ sau đây của Lưu Trọng Lư :

            Hôm ấy trăng thu rụng dưới cầu 

            Em cười em nói suốt đêm thău 

            Yêu nhau những tưởng yêu nhau măi,

            T́nh đến muôn năm chửa bạc đầu

----------------------

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------