Xuân Thiền

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Lăng đăng xuân về, náu Phật-hiên,

             Hoa vàng khóm cỏ cũng là tiên !

             Lẳng lặng Nàng Xuân len lỏi trí,

             Nh́n xem vạn cảnh hiển xuân thiền!

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------