Gió lay  

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Gió lay lá trúc sang hàng,

        Gió lay cánh bướm dịu dàng vờn hoa

                Gió lay muôn vật la đà,

        Lắng nghe văng vẳng Hoa Đà chữa Tâm-    

 

                Hồn thơ dạ cứ tần ngần,

        Mấy câu nhịp vận, mấy vần nhịp tâm-

 

                Ngẫm suy muôn sự Pháp Âm,

        Lượn quanh cánh nhạn như tầm đạo tu -

                Chẳng lay một đóa Tịch U !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com