Tâm tự sáng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Bởi lẽ Tâm ta tự rạng ,

       Mặc người biếm nhẻ không buồn

       V́ lẽ Nhật kia tỏ sáng,

       Thong dong biển Trí tràn tuôn !

**

**

             Vạn kiếp tâm kia mộc mạc,

             Muôn đời Tánh rơ ràng gương

             Trăng xinh tuyệt, v́ ai tạc ?

             Ngời ngời vị Tánh, tâm vương !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------