Nắng chiều 

 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

 

                Nắng chiều tha thướt ngàn cây,

        Bao la ngàn dặm, đó đây vạn hồng-

                Nắng chiều trải một đóa Không,

        Hoa rơi man mác, ngỏ ḷng thênh thang -

 

                Nắng chiều nhẹ gợi can tràng,

        Hẹn ḥ ả Quảng, ẵm nàng tịch dương !

                Nắng chiều sắc sắc đường đường,

        Đă tô mây ráng lại nhường một trăng !

 

                Nắng chiều bóng rợp Tánh hằng . . .

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com