Trăng vàng

                    __________    

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

                Thiên kiều bá mị ai đang ?

        Khoan thai kiều diễm trăng vàng tṛn gương

*

                Trăng vàng sắc đẹp phi thường

        Trăng vàng cô quả nữ vương bầu trời

*

                Trăng vàng chuyển động đầy vơi

        Trăng vàng hấp thụ sáng ngời Phật-thư

*

                Trăng vàng vô sự vô tư

        Trăng vàng như thể như như "như là " !

*

                Ḷng vô trụ, vượt ái hà

        Như trăng Phật Tánh như ngà ngà . . . trăng-

 

*

*

           Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------