Muôn Thiền 6

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Như Thiền được lớp lang sáu bậc,   (1)

                Trực Thiền hay phẩm trật cao thăng

                    Ngôn Thiền chẳng nói chẳng rằng,

              Thành Thiền , như thể giăng giăng sông hồ !

 

                Vẻ Thiền đẹp, điểm tô rạng sáng,

                Dung Thiền tươi, vạn dạng tú thanh

                    Dương Thiền phủ bức mành mành,

              Âm Thiền ẩn hiện , tựa thanh tựa bằng

 

                    Muôn Thiền một đóa diệu hằng !

 

-----------------

Chú thích :

(1) : Như Thiền = lục như  = 6 như

                = câu kệ lục như :

                như mộng

                như huyễn

                như bọt

                như bóng

                như sương

                như điện

        ( Kinh Kim Cang)

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com