Vũ Trụ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Lan man vũ trụ tỉnh say,

       Vầy hoàng hôn , chốc đổi thay hôn hoàng !

*

             Chênh chênh núi biếc trăng vàng,

       Sớm mưa, chiều nắng, sóng ngàn ngập thơ !

*

             Là ai, là tỉnh là mơ ?

       Lênh đênh cuộc thế, đổi tơ thay ḷng

*

             Tánh Ta: Lạc Ngă Thường trong,

       Từ Vô Thủy đă bao dong Khảm Đoài,

             Nên xây vũ trụ liên đài !

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------