Biệt Ly

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Ta đứng trông chờ ở vị lai,

       Dơi làn sương đục, lệ hoa mai

       Rồi trông sương trắng đùa trăng gió

       Ta thấy Hư Không ghẹo Sắc Tài

*

       Rồi chẳng buồn vui, vào tĩnh lặng

       Ta thiền, quán chiếu, dơi đường đi

       Về theo Phật Tánh cao xa vắng

       Vọng Ngă quay cuồng, khéo Biệt Ly !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------