Hồi Chuông

              _________

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Hồi Chuông bỏ mộng bỏ mê,

      Hồi Chuông kéo khỏi lê thê Ái Hà !

*

            Hồi Chuông muôn dặm la đà,

      Hồi Chuông lay cả trăng tà đêm xuân !

*

            Những ai dạ cứ tần ngần,

      Nghe Chuông Bỉ Ngạn , Pháp Thân ngóng về

*

            Ḷng cô lữ, ánh trăng thề,

      Nghe Chuông chùa thỉnh, tứ bề thiết tha !

*

            Hồi Chuông khơi dậy Tánh Ta !  (1)

*

----------------

Chú thích :

(1) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------