Nhẹ nhàng 

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Nhẹ nhàng Tâm, Trí nhẹ nhàng ,

        Sao thưa trăng nhạt khói lan ánh chiều

                Nhẹ nhàng  mộng, nhẹ đ́u hiu,

        Thiên thai vạch lối, lam kiều thướt tha

 

                Nhẹ nhàng  thanh, nhẹ tâm nhà,

        Chân Không Diệu Hữu , Tánh Ta diệu hằng  (1)

                Nhẹ nhàng  mây, nhẹ trời trăng,

        Trong xanh mặt nước, lăn tăn ánh vàng

 

                Nhẹ nhàng ơi ! Thú nhẹ nhàng  -

 

------------------------------------------------------------

Chú thích :

(1) 

Tánh Ta ( viết hoa)  : tức là "Tự Tánh", tức Phật Tánh

Phật Tánh c̣n được diễn tả bằng hai chữ : Chân Không và Diệu Hữu .

( vừa Có vừa Không ; chẳng phải Có, chẳng phải Không, thật Có thật Không ).

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com