Bờ Đêm

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Bờ đêm trời lạnh giá,

             Mưa tuyết về lang thang

             Hư không rơi lă chă,

             Tánh ghé về mịn màng !

*

       Bờ đêm xuân hạ thoảng,

       Trăng sáng trời mênh mông

       Hư không dường lăng đăng,

       Tự Tánh sáng ngời trông !

*

             Bờ đêm ai tỉnh thức,

             Rời xa xa lụy mang,

             Thiền tông không thứ bực,

             Trăng tâm rạng đạo tràng !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------