Hoa Tâm

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Bao la vũ trụ đầy vơi,

      Đẹp hoàng hôn đă, lại tươi hôn hoàng !

*

            Bằng bằng khoe thắm nhụy vàng,

      Hoa Tâm nở rộ, mênh mang sắc màu-

*

            Sắc này thắm, đậm thâm sâu,

      Không mà lại Có, tâm đầu đầu tâm !

*

            Từ vô thủy, ấy Phật Tâm,

      Từ vô thủy đă âm thầm Tánh Ta !  (1)

*

            Hoa Tâm nở rộ, trong nhà . . .

*

--------------------

Chú thích :

(1) : " Tánh Ta " : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

v́ không phải nghĩa "tánh của ta" thường dùng, nên " Tánh Ta " viết hoa.

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------