Bên bờ suối

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Một hôm Tánh ghé bên bờ suối,

       Ẩn hiện trăng vàng gió lắt lay

       Lẳng lặng trăng : thời gian chắp nối,

       Vặc vằng tâm, tỉnh thức là nay !

*

*

             T́m trăng, ai ghé bên bờ suối,

             Đi suốt canh tàn, vẫn bến xưa

             Tánh kia thường trụ, thường về nối,

             Thanh thoát thời gian, vẹn Nhất Thừa !

*

*

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------