Anh Vạc

 

                Thơ Lê Anh Chí 

 

Ta cùng anh vạc đậu bờ kinh,

Lận đận bao năm cũng cái h́nh !

Thôi để vạc kia làm Anh-Chí,

C̣n ta Tâm Định,   sắc như khinh !

 

-------------------

Chú Thích :

Lời thơ của bài nay họa bốn câu thơ sau đây của Phạm Thiên Thư :

...Hỏi con vạc đậu bờ kinh
Cớ sao lận đận cái h́nh không
Vạc rằng: Thưa bác Thiên Thư
Mặc chi cái áo Thiềnỡm ờ...
         (
trích Động Hoa Vàng)

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------