Vô Sở Trụ

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

      Dắt díu canh tàn loe loé động,

      Như như Chân Ngă , phục hàng ma !

      Tâm can dơi dơi, tâm cô đọng,

      Kiến Tánh vượt Không, vuợt chánh tà !

*

            Lửng lơ trời thắm, nguyệt hoàng hoa !

            Vằng vặc muôn đời, Tánh Đạt Ma

            Lan man đáy nước, lung linh ảnh,

            Chẳng trụ vào đâu cả ! : đến nhà !

*

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------