Trăng Thanh 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

                 Trăng thanh nhẹ bước khoanh trời,

            Rẽ cây in bóng, rẽ đời đục thanh -

*

                 Trăng thanh khe khẽ kẽ mành,

            Vào sâu khuya vắng, vin cành lụa the -

*

 

                 Trăng thanh từng ghé Tào Khê,

            Rọi lời Lục Tổ, rọi mê : Ngộ thành !

*

                 Trăng thanh, thanh chẳng biết thanh

            Hoa trôi hữu ư, nước đành vô tâm !

                 Trăng thanh huyền diệu trong . . . đầm . . .

*

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------