Nàng Điểm Bích

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

       Một bài thơ mạo dáng,

       Ầm ĩ chốn thi đàn

       Đâu có ngờ rỡ rạng,

       V́ ám hại Huyền Quang !

*

             Phúc thừa nàng Điểm Bích ,

             Bốn câu một bài thơ

             Ám t́nh gây sự tích,

             Buộc chỉ, chỉ là mơ !

*

       Phúc c̣n, nàng Điểm Bích ,

       Quẩn quanh chốn Phật đài

       Tư trang làm cổ tích,

       Rồi sẽ được ḥa hài !

*

------------

Chú thích:

Trần Anh Tông (1293-1214) đă phái cung nhân Nguyễn Th Điểm Bích lên núi Yên T , th thách đạo hạnh của Tam T Huyền Quang (T thiền phái Trúc Lâm, lúc đó T đă khoảng 60 tuổi ).

Xem bài :

       Nguyễn thị Điểm Bích có tên trong văn học sử

       ( Trang Nhà LeAnhChi.com )

 

 

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------