Thừa hạnh ngộ

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

       Luân hồi về chốn cũ,

       Vẫn trăng vàng ngh́n xưa

       Nợ trần ai nếu giũ,

       Hạnh ngộ sẽ dư thừa !

*

             Sơn cùng và thủy tận,

             Hoa đỏ lá vàng rơi

             Năo trí và tâm bận,

             Như gió thoảng bên đồi !

*

       Thanh nhàn, tâm một cơi,

       Thành thị với lâm tuyền

       Bươm bướm chuồn chuồn rỗi,

       Tiêu dao khí hạo nhiên !

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 --------------------------------------------------