Hàn San Đại Sĩ

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Đại Thi Sĩ kiêm là Đại Sĩ,

            Ứng hồn thơ tri kỷ tri tâm

                Phong Can, Thập Đắc tri âm !

            Nghêu ngao cuộc thế , thâm trầm ư thơ !

*

            Hàn San ư, ai ngờ thiền lư,

            Ư Hàn San, dung dị Lạc Thường

                Quốc Thanh giềng mối chẳng vương,

            Đẹp lời tải đạo, đường đường Lư Chân !

*

                Văn Thù Bồ Tát hóa thân !

------------

Chú thích :

Hàn San là một dị nhân trong Phật giáo Trung Quốc đời Đường. Ông thường được nhắc đến cùng với Thập Đắc và Thiền sư Phong Can.

Hàn San , Thập Đắc sống nh chùa Quốc Thanhới s bảo tr của nhàPhong Can. Vnày tiết l rằng Hàn San, Thập Đắc là B Tát Văn-thù, Phổ-hiền. Chùa củaPhong Can v sau  được đổi tênHàn San t Phong Can, Hàn San, Thập Đắc được tônThiên Thai Tam Thánh.

Hàn San tài làm thơ. Những bài thơ của Hàn San khắc trên vách đá được sưu tầm lưu truyềnới tên Hàn San thi.

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------