Xuân Định

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Chuồn bướm la đà cảnh Phật hiên,

             Dẫu cho thế kỷ lắm truân chuyên

             Tà tà Xuân đến trêu đông giá,

             Gió thoảng lay cây, Định nở Thiền !

 

 

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------