Phật Cầm 

*

*

                        Thơ Lê Anh Chí

*

 

                Phật Cầm, ta sắt ta cầm,

        Dạo Ngũ Lực, Ngũ Đ́nh Tâm, không lời-

*

                Phật Cầm, dạo gót ven trời,

        So le phím quốc, vợi vời biển xanh-

*

                Phật Cầm, vào phím tơ mành,

        Gẩy đàn tâm tánh đục thanh nỗi niềm

*

                Phật Cầm, vốn dĩ im ĺm . . .

        Khúc dây Vô Trụ, trái tim thánh thần !

                Phật Cầm, phím Tánh cung Tâm !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com