Cái Lạnh

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Cái lạnh về khuya , lạnh. . .  đúng mùa !

            Bên rèm thấp thoáng ánh trăng thưa

            Tâm hay lặng ngắm trăng hiu hắt,

            Muôn cảnh nhung tơ , cảnh Phật Thừa

 

            Cái lạnh về khuya , lạnh. . .  trái mùa !

            Ấm ḷng , ấm trí há vui đùa

            Hàng song lung lạc, trăng cô quả

            Rọi khắp không gian, một Nhất Thừa

 

            Cái lạnh về khuya , nỗi lạnh dài !

            Tay chân run rẩy, quán u hoài

            Trăng vàng tựa cửa, xa xăm lắm,

            Vẫn sáng ngh́n thu, vẫn Phật Đài

 

 

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------