Mái Xuân             

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Ngưỡng đón xuân về , mái trúc hiên ,

                Thanh thanh cây cỏ , cũng là Thiền !

                Ngoạn cảnh hoa vàng trên gác trọ,

                Giục ḷng lữ khách nở xuân tiên

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com