Tánh

 

                Thơ Lê Anh Chí

 

Từ vô thủy chẳng nhiễm ô,

Phật Tâm chói sáng trăng hồ lộng gương

Tào Khê, Thiếu Thất t́m đường (1)

Chẳng qua chỉ thẳng Tâm Vương trong ḷng

Xoay vào trong : bạn tâm đồng

Thực tâm, thực tánh, thực ḷng, thực . . . TA !

Mênh mang sóng nước non nhà

Tánh mà hiển hiện, ta là Phật ta !

 

------------------------------

Chú thích :

(1) Thiếu Thất : nơi tọa lạc của Đạt Ma Tổ Sư

      Tào Khê : nơi tọa lạc của LụcTổ

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------