Trà Xuân

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Tết đến, tiêu dao với chén trà,

             Say chi, tỉnh trí gió đùa hoa

             Chỉ thấy chân chồn , đầu điểm trắng,

             Vẫn là tâm cảnh : Tánh và Ta ! (1)

*

       Nhàn hạ ngày xuân, một ngụm trà,

       Thênh thang tùng trúc , cũng ḥa Ta

       Đêm lại trăng tà hiu hắt điểm,

       Ngày thanh, Nhật sáng ghé tâm nhà

------------

Chú thích :

 (1) : Tánh ( viết hoa) tức Tánh Ta ( viết hoa),  tức "Tự Tánh", tức Phật Tánh

*

*

 

          Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------