Dừng  Tâm

             _________

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

            Lang thang trong sáu nẻo

            Mê lầm ba cơi si

            Kiếp nào không ái dục

            Đời nào được chuyển y  ???

*

      Hăy dừng tâm đi thôi !

*

            Lằng nhằng nơi chợ búa

            Công danh măi múa may

            Làm sao niệm tỉnh giác

            Để đại ngộ có ngày ???

*

      Hăy dừng tâm đi thôi !

*

            Làm sao chốn loạn ngôn

            Ta thành thực hùng hồn?

            Làm sao nên ngây dại

            Giữa kẻ khéo người khôn?

*

      Hăy dừng tâm đi thôi !

*

            Làm sao đạt đại bi

            Nơi ganh ghét tị hiềm ?

            Làm sao t́m chân thực

            Nơi h́nh bóng tiếng vang ?!?! !

*

      Hăy dừng tâm . . .

*

      Dừng tâm đứng lại : thân, tâm, tánh

      Một niệm vuông tṛn : tâm đắc tâm !

*

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com   

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------