B́nh Minh

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             B́nh minh nắng sớm rực đông,

       Thanh cao vàng sáng rải ḷng vẹt sương

*

             B́nh minh tự rơ đường đường,

       Thênh thang oai vệ như dường hộ Chân

*

             B́nh minh vẹt tối trừ sân,

       Sương tan là sáng lâng lâng Tánh hồng

*

             Là tâm Diệu Hữu Chân Không,

       B́nh minh nhật đỏ phụ ḷng nguyệt xinh

             B́nh minh như Ngộ, tỏ h́nh !*

*

*

 

             Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------