Phím tịch u

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

                  U uất bầu trời, gợn tiếng thu,

                  Êm đềm cao vút, gió vi vu -

                  Nhạc ḷng trí tuệ, tâm cầm sắt,

                  Khẽ gẩy tơ ḷng, phím tịch u.

 

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------