Tâm Kiếm 

 

*

*

                  Thơ Lê Anh Chí

*

*

 

            Vác thanh Tâm Kiếm giang hồ ,

      Vác thanh Tâm Kiếm giang hồ , dạo chơi !

 

            Kiếm Tâm  một thể đẹp tươi,

      Vuông tṛn vũ trụ vợi vời biển thơ -

 

            Kiếm Tâm   dào dạt trời mơ,

      Tánh Ta trăng ngọc bến bờ Phật Tâm  (1)

 

            Kiếm Tâm   cầm sắt bổng trầm,

      Vào ra khuya vắng âm thầm nhạc tiên -

 

            Kiếm Tâm   vượt cả non thiên,

      Vô thanh , vô sắc, siêu nhiên thánh phàm !

 

------------------------------------------------------------

Chú thích :

 

(1) : Tánh Ta ( viết hoa)  : dịch chữ Hán Việt "Tự Tánh", tức Phật Tánh

 

*

         Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------