Pháp Trăng

*

*

                    Thơ Lê Anh Chí

*

*

             Hay  dạo bước dưới vừng trăng tỏ,

             Nhập thiền tâm, lắm độ vuông tṛn

*

                 Ngh́n năm sông núi cũng ṃn,

           Muôn năm vũ trụ vẫn c̣n Pháp Thân !

*

             Hằng Nga ghé, tần ngần cửa sổ,

             Gởi t́nh ta, bao độ ngẩn ngơ

*

                 Bên rèm trăng nở như mơ,

           Ngoài rèm lá đổ, hứng thơ ngập vàng !

**

                 Trước rèm trăng nở như thơ,

           Sau rèm Thiền chiếu hứng chờ Phật Tâm !

 

*

*

Trang Nhà Kiến Tánh    www.kientanh.com

-------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư  * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam * Nối kết Văn Học *

------------------------------------------------------------------------------

* Bài Xưa * Bài mới Kiến Tánh * Bài mới Trang LêAnhChí *

 ---------------------------------------------------------------