Đàn 

 

                             Thơ Lê Anh Chí

                 

 

                Tháng ngày vô sự gảy đàn thiền

                Ḥa điệu vô âm nhẹ ngón tiên

                Đàn này không sợi, không vương vấn

                Nhạc kia tịch diệt, tịch ưu phiền

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------