Có c̣n trở lại ?

 

                               Thơ Lê Anh Chí

 

                Hẹn với ta : không hề trở lại !

                Tự dặn ḷng : muôn thuở không về !

 

                        Bể khổ mênh mông, chính thực là,

                        Luân hồi vạn nẻo, tách cho ra !

                        Nếu trở về : loanh quanh khổ ải,

                        Nếu trở về : rốt cuộc ra ma !

 

                Lặn hụp muôn đời nơi cơi si,

                Sắc Tài Quyền Lộc có ra ǵ ?

                Dẫu trở về : Chuyển Luân Thánh Chúa !

                Dẫu trở về : quyện bóng Tây Thi !

 

                Hẹn với ta : không hề trở lại !

                Tự dặn ḷng : bể khổ dứt t́nh !

                Dẫu trở về : toán gia hiển hách !

                Dẫu trở về : thi sĩ lừng danh !

 

                        Ta hẹn ta : không hề trở lại !

                        Ḷng dặn ḷng : muôn thuở không về !

                        Mặc cơi trần, vinh nhục chán chê !

                        Mặc nhân thế, vui khôn buồn dại !

 

                Ta hẹn ta : không hề trở lại !

                Ḷng dặn ḷng : muôn thuở không về !

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------