Trời Trăng Mây

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Núi cao chẳng thấy lạnh lùng ,

        Thị thành cô độc ở cùng thế nhân

 

                Trời xanh xanh ngắt, làm thân

        Theo b́nh minh sớm, lần khân nắng chiều

                Hồn hay lạc lối phiêu diêu,

        Tâm hay tức cảnh, đ́u hiu bấy từng

 

                Tấm ḷng gởi ánh trăng vừng,

        Hẹn cùng sao sáng, theo cùng áng mây

 

                Đan thanh nhiều nét thật hay,

        Sinh thiền tức cảnh, cỏ cây thắm ḷng . . .

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com