Xuân Thiền

 

 

                        Thơ Lê Anh Chí

 

 

                *              *              *

 

 

                Lăng đăng xuân về, mái trúc hiên,

                Hoa vàng khóm cỏ cũng là tiên !

                Lẳng lặng Nàng Xuân len lỏi trí,

                Nh́n xem vạn cảnh : ngỡ xuân thiền !

 

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com