Tuyệt vời

 

                          Thơ Lê Anh Chí

 

 

                Mặt hồ nước lăn tăn gợn sóng,

                Ḷng như nhiên trăng lộng giếng Tâm

                    Bao nhiêu Vọng Ngă ao đầm,

              Bao ăm thầm bấy, lầm bầm nỉ non

 

 

                Phương Tây rạng, trăng c̣n xứ sở,

                Ḷng nguyệt in, tở mở trời thơ

                    Đó đây chỉ một bến bờ,

              Lạc Thường Ngă Tịnh trơ vơ một trời

 

                    Đời đời một Tánh tuyệt vời !

 

        --------------------------------------------------------------

        * Trang Chính * M ụ c  L ụ c  * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------------------

* Hộp Thư * Bài mới * Nối kết Trang Nhà Phật Pháp Việt Nam *

------------------------------------------------------------------------------

              Trang Nhà Kiến Tánh www.kientanh.com