Bến Thiền

 

Thơ L Anh Ch

 

Bn cc trc, bạn cng trăng gi,

Vận thiền tm, nhẹ nợ i h -

Bến sự nghiệp, kho mặn m,

Nhạc lng c lữ, la đ tiếng Khng !

 

Đn nhn tạng rọi tấc lng,

Dng sng khắc khoải ngược thng đến nguồn-

Bến sầu giọt lệ ngừng tun,

Bến sầu biến dạng thnh mun đa Thiền !

 

 

------------------------------------------------------------------

* Trang Chnh * M ụ c L ụ c * Đoản Luận * Thơ *

------------------------------------------------------------------